Natuurlijk tuinieren voor de toekomst.

Tijd om anders te gaan tuinieren. In deze tijd, waar we doorlopend geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van menselijk handelen voor onze planeet, is er een groeiend besef dat we met name in ons dagelijks handelen andere keuzes moeten maken. En zo langzamerhand is iedereen er wel van doordrongen dat we beter voor de aarde moeten zorgen. Het maken van andere keuzes, ook in het tuinieren, is wellicht belangrijker dan ooit. In De Natuurtuin Academie deel ik mijn kennis en ervaring.



Nu inschrijven